fbpx

REGULAMIN REZERWACJI LOKALU “PRZYSTANEK ZASPA”

 1. Wynajem lokalu zaczyna się o godz.18:00 w dniu imprezy i kończy o godz.10:30 w następnym dniu chyba że, umowa wynajmu lokalu mówi inaczej.
 2. Osoby wynajmujące lokal nie mogą podnajmować go osobom trzecim.
 3. Wewnątrz lokalu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i produktówtytoniowych.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz zażywania nielegalnych środków odurzających.
 5. Na czas wynajmu lokalu Gościom zostaje wydawany klucz do wejścia za zgubienie kluczanaliczana jest kara w wysokości 30zł.
 6. Firma iParty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdówpozostawionych na parkingu.
 7. Najemca korzystający z lokalu ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lubzniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałych zjego winy lub z winy osób trzecich.
 8. Przed opuszczeniem lokalu prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien.
 9. Przed zdaniem lokalu przedstawiciel firmy iParty ma obowiązek sprawdzenia stanu lokalu -wszelkie usterki zauważone w tym czasie, obciążą najemce zdającego lokal.
 10. W dniu wynajmu lokalu zostanie pobrana kaucja zwrotna w wysokości 400 zł , celemzabezpieczenia ewentualnych zniszczeń czy nieprzestrzegania postanowień tego regulaminu. Kaucja jest zwracana momencie odebrania lokalu przez pracownika jeśli nie stwierdzi żadnych zniszczeń.
 11. Zamówienie rezerwacji online przez stronę www.PrzystanekZaspa.pl – wiąże się z wpłatą zadatku lub całości kwoty w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Po wpłaceniu nie ma możliwości wycofania zadatku. iParty może przychylić się w uzasadnionych sytuacjach do zmiany rezerwacji lub jej przesunięcia na inny termin, pod warunkiem iż jej zmiana nie nastąpiła w terminie krótszym niż 31 dni przed datą wynajmu. W innym przypadku wpłacony zadatek zostaje uznany jako nasza należność.
 12. Firma iParty nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy po godzinie zakończenia najmu.
 13. Dla osób korzystających z rezerwacji przez Internet – złożenie rezerwacji lokalu jest równoznaczne z przestrzeganiem powyższego regulaminu, co potwierdzone zostaje zaznaczeniem przycisku “Akceptuj”.
 14. W sprawie jakichkolwiek uwag, sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 500-624-312.
 15. Rezerwacje internetowe wymagają wpłaty zadatku lub całości kwoty celem potwierdzenia chęci najmu lokalu “Przystanek Zaspa”. Zadatek w przypadku rezygnacji nie jest zwracany, nie jest tu wymagana żadna pisemna umowa ani inne dokumenty – akceptacja regulaminu i wplata zadatku jest rozumiana jako umowa na wynajem lokalu “Przystanek Zaspa” i nie wymaga sama z siebie osobnych umów. Brak akceptacji regulaminu rezerwacji i niewpłacenie zadatku lub całości kwoty automatycznie kasuję rezerwację internetową.